TEZY NA EGZAMIN LICENCJACKI

TEZY NA EGZAMIN Z TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

INSTYTUT STAŁEJ FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ

ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

27 czerwca 2019 r. godz. 12:00

 

  

Teologia moralna

1.           Ideologia gender jako zagrożenie dla tożsamości małżeństwa i rodziny.

Literatura:

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety, Rzym 2004;

J. J. Pawłowicz, Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny, „Teologia i Moralność” 11(2012), s. 139-154;

2.           Duchowo-moralny wymiar nowej ewangelizacji według adhortacji Evangelii gaudium.

Literatura:

A.                Muszala, Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium, http://www.pustelnia.pl/POTROJNA/p.Evangelii%20Gaudium.pdf.

3.           Sakrament pokuty i pojednania  w świetle encykliki Dives in misericordia, adhortacjiReconciliatio et paenitentia i bulli Misericordiae vultus.

Literatura:

Z. Wanat, Kapłan – sługa Bożego miłosierdzia, „Studia Theologica Varsaviensia” 2(2014), s. 83-102.

4.           Zapłodnienie in vitro w kontekście praktyki spowiedniczej.

Literatura:

D. Bryl, Zapłodnienie in vitro w kontekście sakramentu pokuty i pojednania, „Teologia i moralność” 10(2011) s. 69-90.

 

Teologia dogmatyczna

1.           Św. Józef 

- przybrany ojciec Jezusa i Opiekun Kościoła.

- figury św. Józefa w ST

- Św. Józef w Dokumentach Kościoła

- Cześć oddawana Św. Józefowi, formy kultu, teologia duchowości św. Józefa 

2.           Duchowość  Męczenników

- teologia męczeństwa – identyfikacja z Chrystusem

- kategorie świadków wiary(wyznawcy i męczennicy) 

- acta martyrum 

3.           Teologiczne podstawy kultu Miłosierdzia Bożego

4.           Mariologia-przedsoborowa i posoborowa nauka Kościoła o roli Matki Pana w dziele Odkupienia

 

Teologia biblijna

 

1.            Interpretacja przemienienia Pana Jezusa

2.            Temat rodziny w ewangelii wg św. Marka

3.            Chrystologia w Starym Testamencie

4.            Osiem błogosławieństw (Mt 5)

 

Teologia praktyczna

1.           Posługa duszpasterska wobec osób żyjących w związkach niesakramentalnych (z przeszkodami kanonicznymi oraz bez przeszkód) w oparciu o adhortacje „Amoris Laetitia”.

2.            Tożsamość kapłana - duszpasterza w oparciu o nauczanie Magisterium Kościoła (nauczanie papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka).

3.             Rodzaje duszpasterstwa: rodzin, dzieci, młodzieży (z uwzględnieniem własnego doświadczenia pastoralnego).

4.              Współczesne głoszenie Słowa Bożego (kazania, ewangelizacja, współczesne środki przekazu).

© 2015 Instytut Teologiczny Archidecezji Gdańskiej

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
69 0.075260877609253